Po czwartkowym spadku cen kontraktów zbożowych, w piątek większość z nich podrożała. Jednak w ujęciu tygodniowym wszystkie prezentowane poniżej kontrakty straciły na wartości. Na notowania zbóż amerykańskich niekorzystnie wpływał umacniający się dolar (w piątek poniżej 1,09 euro/USD- dolar najmocniejszy w stosunku do euro od początku marca br.). Stąd też zniżka za oceanem była stosunkowo wyższa niż na giełdzie w Paryżu (wzrost konkurencyjności europejskich zbóż).

W ujęciu tygodniowym pszenica na Matif potaniała o 0,5 proc., natomiast na CBoT zniżka ceny pszenicy wyniosła 1,5 proc. Kukurydza na giełdzie w Paryżu potaniała o 0,2 proc., a w Chicago o 0,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła w piątek o 0,31 proc. (163,00 euro/t- 706 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,60 (152,30 USD/t- 606 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,31 proc. (159,25 euro/t- 690 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,43 proc. (138,77 USD/t- 552 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10