Pszenica na Matif podrożała o 0,1 proc., natomiast na CBOT o 0,4 proc. Cena kukurydzy w Paryżu spadła o 0,6 proc., natomiast w Chicago wzrosła o 0,2 proc. Rzepak potaniał o 0,8 proc.

Spokojny przebieg notowań z niewielką zmianą cen spowodował, że w zasadzie nie ma co komentować wczorajszej sesji na giełdach terminowych. Na wykresach zbóż brak istotnych rozstrzygnięć. Pszenica w Paryżu od dwóch miesięcy znajduje się w „płaskiej” korekcie nie mogąc się zdecydować na znaczniejszy ruch w górę lub w dół. Ceny zbóż notowanych w Chicago znajdują się mniej więcej w połowie przedziału notowań z ostatnich kilku miesięcy również nie mogąc zdecydować się na znaczny ruch. Jedynie kukurydza w Paryżu powoli ale jednak rośnie w wyznaczonym kanale (patrz wykres).

Warto odnotować wczorajszy spadek ceny rzepaku poniżej 500 euro/t.  Jeszcze to nic nie znaczy dla trendu wzrostowego, nastąpił jedynie powrót do kanału wzrostowego (patrz wykres).

W Chicago kontrakty majowe pszenicy na zamknięciu wczorajszej sesji wzrosły o 0,36 proc. i kosztowały na zamknięciu sesji 230,88 USD/t, kontrakty wygasające w lipcu i wrześniu podrożały o 0,24 i 0,31 proc. do 232,90 i 239,15 USD/t.

Kukurydza w kontrakcie wygasającym w maju wzrosła o 0,20 proc. i kosztowała 250,39 USD/t. Kontrakty lipcowe i wrześniowe podrożały o 0,20 i 0,62 proc. i kosztowały odpowiednio 246,85 i 222,15 USD/t.

Na paryskiej giełdzie notowania kontraktów majowych pszenicy wzrosły o 0,12 proc. i kosztowały 208,75 EUR/t. Kontrakty sierpniowe podrożały o 0,11 proc. i listopadowe potaniały o 0,74 proc. i wycenione były na  220,25 i 201,75 EUR/t.

Czerwcowe kontrakty na kukurydzę spadły o 0,58 proc. i kosztowały 215,50 EUR/t. Kontrakty sierpniowe i listopadowe potaniały o 0,68 i 0,52 proc. i wycenione były na 218,00 i 190,25 EUR/t.

Cena kontraktów terminowych rzepaku wygasających w maju spadła o 0,85 proc. i wyniosła 497,50 EUR/t. Kontrakty sierpniowe i listopadowe potaniały o 1,28 i 1,40 proc. i kosztowały odpowiednio 482,75 i 476,50 EUR/t.