Po poniedziałkowych mocnych wzrostach, wtorek był dniem „odpoczynku”. Ceny pszenicy i kukurydzy w Paryżu wzrosły odpowiednio o 0,2 i 0,4 proc. W Chicago pszenica potaniała o 0,3 proc., natomiast kukurydza nie zmieniła ceny. Notowania rzepaku na Matif spadły o 0,4 proc.

Poniedziałek był ostatnim dniem notowań serii styczniowej kontraktu na pszenicę na paryskiej giełdzie. Poniżej prezentujemy wykres kolejnej najbliższej serii marcowej.  

Różnice w wycenie kontraktów styczniowych i marcowych w ostatnich kilkunastu dniach sprawiły, że na wykresie kontraktu marcowego w poniedziałek został wyznaczony nowy szczyt notowań (w obecnej fali wzrostowej). Natomiast na wykresie kontynuacyjnym do szczytu wyznaczonego przez serię styczniową w ub. tygodniu brakuje kilka euro (patrz wykresy).

Dla przypomnienia wykres kontynuacyjny budowany jest w taki sposób, że do jego budowy brane są notowania najbliższej serii. Na przykład po wygaśnięciu serii styczniowej dopisywane są notowania kolejnej serii marcowej itd. Dzięki temu można obserwować i analizować notowania z szeregu lat.

W Chicago kontrakty marcowe pszenicy na zamknięciu wczorajszej sesji spadły o 0,31 proc. i kosztowały na zamknięciu sesji 235,20 USD/t, kontrakty wygasające w maju i lipcu obecnego roku potaniały o 0,26 i 0,18 proc. do 242,28 i 248,35 USD/t.

Cena kukurydzy w kontrakcie wygasającym w marcu nie zmieniła się i wyniosła 256,69 USD/t. Kontrakty majowe potaniały symbolicznie o 0,04 proc. natomiast  lipcowe nie zmieniły notowań i kosztowały odpowiednio 259,55 i 261,61 USD/t.

Na paryskiej giełdzie notowania kontraktów marcowych pszenicy wzrosły o 0,25 proc. i kosztowały 201,75 EUR/t. Kontrakty majowe i sierpniowe podrożały o 0,25 i 0,27 proc. odpowiednio  do  198,00 i 187,50 EUR/t.

Marcowe kontrakty na kukurydzę podrożały o 0,37 proc. do 205,00 EUR/t. Kontrakty czerwcowe i sierpniowe wzrosły o 0,49 i 0,49 proc. i wycenione były na 205,75 i 206,75 EUR/t.

Ceny kontraktów terminowych rzepaku wygasających w lutym, maju i sierpniu odnotowały spadki cen odpowiednio o 0,44, 0,06 i 0,30 proc., notując ceny 455,75, 439,50 i 417,00 EUR/t.