Jak informuje w komunikacie Główny Urząd Statystyczny - ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 76,05 zł/dt, tj. o 2,5 proc., ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. były niższe o 25,2 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 89,46 zł, tj. o 0,4 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 10,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 56,85 zł/dt, tj. więcej o 4,8 proc. niż w listopadzie br., ale o 24 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 67,86 zł/dt i wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,9 proc., ale w ujęciu rocznym spadły o 14 proc.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w odniesieniu do listopada br. do poziomu 75,95 zł/dt, tj. o 2,8 proc., ale były o 11,2 proc. niższe niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 83,49 zł, tj. o 1,3 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 7,1 proc. mniej niż w tym samym okresie 2012 r.

W grudniu 2013 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 64,47zł/dt. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,9 proc., ale obniżyły się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku - o 26,1 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 78,49 zł/dt i były o 0,5 proc. wyższe niż w listopadzie br., ale o 9,8 proc. niższe od notowanych w grudniu ub. roku.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 10,2 proc. (średnio do 54,33 zł/dt), ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. obniżyły się o 18,1 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 68,19 zł, tj. o 0,8 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,8 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku.

Sytuacja kiepskich cen nie dotyczyła sektora ziemniaków. W grudniu za ziemniaki w skupie płacono 50,40 zł/dt, natomiast na targowiskach 121,28 zł/dt. W skali miesiąca na obu rynkach wzrost cen wyniósł odpowiednio 42,6 proc. i 2,7 proc., natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. ceny skupu ziemniaków były wyższe o 25,6 proc., a na targowiskach - o 74,2 proc.