Krajowa agencja rolnictwa ogłosiła, że ​​otrzymała około 15 000 wniosków, z których około 11 200 zostało przetworzonych na przełomie roku.

Kwota wypłaconej pomocy wyniosła w przeliczeniu 163,2 mln euro, ale wciąż około 4800 wniosków czekało na rozpatrzenie i wypłatę. Średnio każdy  dotychczas uwzględniony wnioskodawca otrzymał równowartość 14 500 euro.

Podczas gdy producenci zboża otrzymali średnią rekompensatę w wysokości 9600 euro, uprawiający rośliny paszowe byli silniej wspierani z powodu ogromnych szkód powodowanych na użytkach zielonych. Według oficjalnych danych wypłacono im średnio po 17 500 euro.

Władze norweskie nie spodziewały się takich dużych potrzeby dotyczących pomocy. Pierwotne prognozy mówiące o liczbie wniosków były o jedną trzecią niższe. Jednak zła pogoda na obszarach zbiorów przeprowadzanych jesienią spowodowała dodatkowe straty w uprawach i na użytkach zielonych.

Regionalnie przyznawana pomoc do tej pory koncentrowała się na południu i wschodzie Norwegii, ponieważ susza miała tam szczególnie silny wpływ na poziom zapasów pasz.