W efekcie w przeciągu ostatnich czterech tygodni na wartości zyskały jedynie kontrakty na rzepak i paryską pszenicę (załączone tabele).

W ostatnich latach coraz więcej regionów świata dotyka susza. Odbija się to negatywnie na poziomie globalnej produkcji rolnej. Wystarczy przypomnieć wielką suszę w 2010 roku w Rosji i w 2012 r. w USA, które doprowadziły do potężnych wzrostów cen surowców rolnych na światowych giełdach. Agencje ONZ: Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zwalczania Pustynnienia (UNCCD) niedawno w Genewie ogłosiły, że od lat 70. ubiegłego wieku podwoiła się powierzchnia naszego globu nawiedzana przez susze. -Ta najbardziej niszczycielska klęska naturalna, która uderza w podstawy bytu ogromnych rzesz ludności zależnej od rolnictwa, powoduje roczne straty rzędu 6 do 8 miliardów dolarów (4,6 do 6,1 miliarda euro).

Tymczasem w nadchodzącym sezonie w USA ponownie prognozowana jest rekordowa produkcja kukurydzy sięgająca ok. 370 mln ton wobec 274 mln ton w sezonie obecnym. W kontekście wyżej opisanej kwestii suszy, warto przypomnieć, że w ub. roku w USA o tej porze również prognozowano rekordowe zbiory kukurydzy w 2012 r. na poziomie ok. 370 mln ton. Susza, która później wystąpiła, zmniejszyła rzeczywiste zbiory o ok. 100 mln ton! Pod koniec marca USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował kwartalny raport na temat zapasów i szacunków areału zasiewu zbóż i soi. Dane rozczarowały inwestorów. Oczekiwano zapasów pszenicy w USA na dzień 1 marca br. w granicach 1,055-1,238 mld buszli, tymczasem okazało się, że wynoszą 1,23 mld buszli, czyli na granicy najśmielszych oczekiwań. Zasiewy pszenicy USDA szacuje na 56,4 mln akrów (przewidywania rynku były w przedziale 55,6-57,3 mln akrów).

W przypadku kukurydzy poziom zapasów na początku marca wyniósł 5,4 mld buszli, było to znacznie powyżej szacunków analityków (4,885-5,248 mld buszli).

USDA przewiduje uprawę kukurydzy na obszarze 97,3 mln akrów. Jeżeli prognozy się sprawdzą, będzie to największa powierzchnia zasiewów kukurydzy w USA od 1936 roku. Analitycy oczekiwali zapasów soi na dzień 1 marca br. w USA w przedziale 905-984 mln buszli. Tymczasem raport ujawnił wartość zapasów na poziomie 1 mld buszli, przekraczając najbardziej optymistyczne oczekiwania.

Nowe zasiewy soi USDA szacuje na 77,1 mln akrów. Opublikowane dane mieściły się w dolnej granicy przewidywań rynku (77-80 mln akrów). W 2012 roku zasiano soją 77,198 mln akrów.

1 kwietnia USDA podała najnowsze dane na temat stanu upraw pszenicy ozimej w USA. W kondycji słabej i bardzo słabej było aż 30 proc. areału zasiewu. W ub. roku było to zaledwie 12 proc. W stanie dobrym i doskonałym jest jedynie 34 proc. plantacji (58 proc. w ub. roku). Nie najlepsza kondycja pszenicy ozimej w Stanach Zjednoczonych to przede wszystkim skutek suszy odnotowanej ostatniej jesieni. Podkreślono, że stan ozimin nieznacznie się poprawił od tego czasu. Niektórzy analitycy są jednak rozczarowani faktem, że ocena kondycji upraw pozostała praktycznie bez większych zmian, co oznacza, że ostatnie obfite deszcze nie zdołały wpłynąć na jej polepszenie.

Na początku kwietnia pojawiła się informacja o korekcie prognoz tegorocznych zbiorów zbóż w Rosji. Oficjalne przewidywania zostały obniżone z wcześniejszych 90-95 mln ton do 90-92 mln ton. W 2012 r. w Rosji zebrano 71 mln ton zbóż. Natomiast niezależna firma analityczna SovEcon prognozuje produkcję w przedziale od 83 mln ton do 89 mln ton. Z kolei w perspektywie 2030 roku Rosja jest w stanie umocnić swoją pozycję wśród dostawców zbóż. Będzie to możliwe, jeśli podniesiona zostanie agrotechnika uprawy zbóż. Szacunki mówią o wzroście zbiorów do 127-141 mln ton, podała FAMMU/FAPA.

W kwietniowym raporcie Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prognozuje wzrost globalnej produkcji pszenicy w nadchodzącym sezonie o 4,4 proc. do 690 mln ton. Warunkuje to jednak czynnikami pogodowymi w głównych rejonach jej produkcji.

Wzrost produkcji będzie wynikał ze wzrostu powierzchni zasiewów, powodowanego atrakcyjnymi cenami.

10 kwietnia USDA opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m.in. prognoz zbiorów zbóż w USA i na świecie.

Dane wykazały zmniejszenie światowego zużycia pszenicy i kukurydzy, co za tym idzie - wzrost zapasów. Produkcja globalna pszenicy została symbolicznie skorygowana w dół o 0,05 mln ton do 655,43 mln ton. Natomiast zapasy na koniec obecnego sezonu USDA szacuje na 182,26 mln ton, tj. o 4,03 mln ton więcej niż w raporcie marcowym.

Jeszcze większy wzrost prognozy zapasów końcowych dotyczył kukurydzy. USDA podwyższyła szacunki aż o 7,81 mln ton do 125,29 mln ton, czyli prawie o 7 proc. Najnowsza prognoza globalnej produkcji wynosi 855,92 mln ton (854,07 mln ton przed miesiącem). Największa korekta szacunków zbioru wystąpiła w Brazylii (z 72,5 mln ton do 74 mln ton).

W bieżącym sezonie 2012/13 prognozy globalne produkcji rzepaku przewidują obecnie około 62,1 mln ton (+2,7 proc.). Wobec prognoz z lutego br. globalna produkcja powinna zwiększyć się o 0,76 mln ton, natomiast wobec poprzedniego sezonu wzrośnie o 1,63 mln ton, poinformowała FAMMU/FAPA (podstawie Oil World).

Francuska organizacja Coceral w marcowym raporcie podała prognozy zbiorów oleistych w Unii Europejskiej w 2013 roku, które przewiduje na około 28,6 mln ton, wobec 26,98 mln ton rok wcześniej, czyli ok. 6 proc. więcej.

Zbiory będą większe dzięki wzrostowi produkcji rzepaku oraz słonecznika.

Coceral prognozuje produkcję rzepaku w UE-27 na około 19,99 mln ton, wobec 19,45 mln ton w 2012 roku (wzrost o 2,7 proc.).

W najnowszym miesięcznym raporcie USDA podniosła prognozy światowych zbiorów soi do 269,63 mln ton (268 mln ton przed miesiącem).

Szacowane globalne zapasy końcowe w sezonie 2012/13 mają wynieść 62,63 mln ton (60,21 mln ton przed miesiącem).

Pszenica. Trend długoterminowy wzrostowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy spadkowy (3-9 mies.) w Paryżu i spadkowy w Chicago, krótkoterminowy (do 3 mies.) spadkowy. Trwająca wielomiesięczna korekta notowań pszenicy powoli przekształca się w długoterminowy trend spadkowy, dotyczy to w szczególności kontraktów notowanych na giełdzie w Chicago. Sytuacja pszenicy notowanej w Paryżu jest znacznie lepsza. Na wykresie można nawet zauważyć próbę odwrócenia trendu krótkoterminowego na wzrostowy.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. W Paryżu trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Ostatni miesiąc przyniósł pogorszenie sytuacji technicznej kukurydzy na wykresach.

Jeszcze przed miesiącem można było mieć nadzieję na rychły powrót do wzrostów.

Jednak opisane wyżej czynniki wpłynęły na spadek notowań, zwłaszcza w Chicago.

Oleiste: Trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy boczny.

Oleiste pod kątem analizy technicznej prezentują się nieco lepiej od zbóż. Wyraźnie widać niechęć do spadków od początku br. roku kalendarzowego.