Spadek cen zbóż na MATIF

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na MATIF potaniała o 2,0 proc. i kosztowała 228,75 euro/t (1023 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 30,0 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła 0,3 proc. i wyniosła 215,50 euro/t (964 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 31,2 proc.

Amerykańska kukurydza podrożała

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 0,9 proc. do 216,50 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 25,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,6 proc. i wyniosła 188,38 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 28,4 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 2,03 proc. (228,75 euro/t - 1023 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,88 proc. (216,05 USD/t - 894 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,35 proc. (215,50 euro/t - 964 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 1,65 proc. (188,38 USD/t - 780 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10