Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała o 1,1 proc. i kosztowała 184,50 euro/t (842 zł/t) i jest o 6,2 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym spadła o 0,2 proc. i wyniosła 164,00 euro/t (749 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 1,2 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym potaniała o 0,6 proc. i kosztowała 182,61 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 6,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,5 proc. i wyniosła 126,27 USD/t., a przez ostatni rok obniżyła się o 16,3 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,07 proc. (184,50 euro/t- 842 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 0,65 proc. (182,61 USD/t- 771 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena spadła o 0,15 proc. (164,00 euro/t- 749 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 0,47 proc. (126,27 USD/t- 533 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10