Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach. Cena pszenicy na MATIF w kontrakcie z dostawą w maju wzrosła o 0,3 proc. do 184,00 euro/t (790 zł/t). Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym obniżyła się o 0,3 proc. i kosztowała 165,50 euro/t (711 zł/t).

Pszenica na CBOT potaniała o 1,9 proc. do 156,80 USD/t osiągając najniższą cenę od 11 marca br. Cena kukurydzy na CBOT wzrosła o 0,2 proc. do 138,58 USD/t. Znaczny spadek notowań amerykańskiej pszenicy wynikał z korzystnych prognoz pogody (opady deszczu) na najbliższe dni w Południowych Równinach.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,27 proc. (184,00 euro/t - 790 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena spadła o 1,90 proc. (156,80 USD/t - 603 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena spadła o 0,30 proc. (165,50 euro/t - 711 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,21 proc. (138,58 USD/t - 533 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10