Początek tygodnia na światowych giełdach przyniósł znaczne wzrosty cen kontraktów zbożowych. Wszystkie prezentowane poniżej kontrakty zbożowe wyznaczyły nowe co najmniej kilkumiesięczne maksima cenowe. Liderem wzrostu była amerykańska pszenica, która jest obecnie najdroższa od połowy sierpnia 2018 r. Z kolei pszenica na MATIF wyrównała wyznaczony na początku grudnia br. ośmiomiesięczny szczyt notowań.

Kukurydza na giełdzie w Paryżu jest najdroższa od połowy sierpnia br., natomiast kukurydza w Chicago wyceniana jest najwyżej o 1 listopada br.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała o 1,8 proc. i kosztowała 186,50 euro/t (796 zł/t) i jest o 9,8 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym wzrosła o 0,5 proc. i wyniosła 166,50 euro/t (710 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 5,1 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym podrożała 3,2 proc. i kosztowała 202,00 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r wzrosła o 4,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,8 proc. i kosztowała 152,75 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 3,0 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,77 proc. (186,50 euro/t - 796 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 3,24 proc. (202,00 USD/t - 774 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena wzrosła o 0,45 proc. (166,50 euro/t - 710 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,84 proc. (152,75 USD/t - 585 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10