W piątek, po jednodniowej korekcie pszenica notowana w Paryżu, po 2 proc. wzroście wyznaczyła kolejny w ostatnich dniach szczyt notowań w obecnej fali wzrostowej i jest najdroższa od 4 lipca br. Z kolei pszenica notowana w Chicago po blisko 3 proc. wzroście ceny osiągnęła najwyższy poziom notowań od końca czerwca br.

Trwające wzrosty cen pszenicy są podyktowane obawami o przyszłoroczną światową produkcję tego ziarna, która może być znacznie niższa niż w sezonie obecnym (pisałem o tym w ubiegłotygodniowych komentarzach). W raporcie z 27 listopada Międzynarodowa Rada Zbożowa obniżyła prognozę światowej produkcji pszenicy w bieżącym sezonie o 1 mln t do 717 mln t, ale będzie to i tak rekordowy historycznie wynik. Dla kukurydzy podniesiono prognozę o 2 mln t do 982 mln t, będzie to o 2 mln t mniej niż w rekordowym sezonie ubiegłym.


Pszenica Matif, kontrakt styczniowy- notowania w piątek wzrosły o 2,08 proc. (184,25 proc. euro/t- 770 zł/t).

Wykres 1

Notowania styczniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Wykres 2

W ciągu ostatniego tygodnia kontrakty styczniowe wzrosły o 3,66 proc. i kosztowały 184,25 euro/t. Cena kontraktów marcowych podniosła się o 2,78 proc., majowe podrożały o 2,88 proc. i kosztowały 185,00 i 187,25 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3

Notowania kontraktów terminowych (wykres kontynuacyjny) na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Wykres 4


Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- w piątek cena wzrosła o 2,71 proc. (212,10 USD/t- 713 zł/t).

Wykres 5

W Chicago kontrakty grudniowe pszenicy przez tydzień wzrosły o 5,48 proc. i kosztowały 212,10 USD/t, kontrakty wygasające w marcu podrożały o 4,52 proc., majowe podniosły się o 4,28 proc. i kosztowały 212,56 i 214,76 USD/t.

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 6


Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- w piątek cena wzrosła o 0,83 proc. (152,25 euro/t- 637 zł/t).

Wykres 7

Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Wykres 8

Przez ostatni tydzień styczniowe kontrakty na kukurydzę nie zmieniły ceny i kosztowały 152,25 euro/t. Kontrakty marcowe podrożały o 0,16 proc., czerwcowe podniosły się o 0,32 proc. i kosztowały 155,50 i 159,00 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 9

Notowania kontraktów terminowych (wykres kontynuacyjny) na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Wykres 10


Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- w piątek cena spadła o 0,66 proc. (147,93 USD/t- 497 zł/t).

Wykres 11

Kukurydza w kontrakcie wygasającym w grudniu podrożała przez ostatni tydzień o 0,80 proc. i kosztowała 147,93 USD/t. Kontrakty marcowe wzrosły o 0,91 proc., majowe podniosły się o 0,70 proc. i kosztowały odpowiednio 153,05 i 156,29 USD/t.

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 12