Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała o 1,43 proc. i kosztowała 194,50 euro/t (867 zł/t) i jest o 13,2 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 3,2 proc. Obecna cena jest najwyższa od 08 maja br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 171,50 euro/t (764 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 4,9 proc. W ujęciu tygodniowym notowania wzrosły o 1,9 proc. Aktualna cena jest najwyższa od 29 lipca br.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym w piątek podrożała o 3,4 proc. i kosztowała 211,27 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 17,8 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 6,1 proc. Osiągnięta cena jest najwyższa od 25 marca br. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,87 proc. i wyniosła 149,01 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 1,5 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 2,7 proc. Amerykańska kukurydza jest najdroższa od 11 marca br.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 1,43 proc. (194,50 euro/t - 867 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 3,37 proc. (211,27 USD/t - 794 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (171,50 euro/t - 764 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,87 proc. (149,01 USD/t - 560 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10