Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 211,00 euro/t (947 zł/t) i była o 11,6 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym podniosła się o 0,6 proc. i wyniosła 198,25 euro/t (890 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 17,7 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 03 sierpnia 2018 r.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym wczoraj potaniała o 2,0 proc. i kosztowała 225,69 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 10,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,2 proc. i wyniosła 179,72 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 17,1 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 06 czerwca 2014 r.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,35 proc. (211,00 euro/t- 947 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 2,03 proc. (225,69 USD/t- 827 zł/t).
Wykres 4


Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,63 proc. (198,25 euro/t- 890 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,22 proc. (179,72 USD/t- 658 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10