Pod nieobecność notowań zbóż na giełdzie w Chicago (Święto Dziękczynienia w USA) w Paryżu kontrakty zbożowe osiągnęły nowe kilkumiesięczne maksima cenowe. Z punktu widzenia analizy technicznej notowania pszenicy zakończyły kilkutygodniową korektę i rozpoczęły nową falę wzrostową, która może podnieść cenę w niedługim czasie do co najmniej 190 euro/t. Czy tak będzie okaże się w przeciągu najbliższych dni.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj podrożała o 0,7 proc. i kosztowała 183,25 euro/t (792 zł/t) i jest o 8,3 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze, ale obecna cena jest najwyższa od 25 czerwca br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym podniosła się o 0,2 proc. i wyniosła 166,00 euro/t (718 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 4,3 proc. Wczorajsza cena jest najwyższa od 16 sierpnia br.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,69 proc. (183,25 euro/t - 792 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (166,00 euro/t - 718 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8