Pod nieobecność inwestorów zza oceanu i zamkniętej giełdy w Chicago (Dzień Pamięci) notowania zbóż na paryskiej giełdzie przebiegały dość spokojnie. Ostatecznie pszenica minimalnie potaniała, a kukurydza po blisko 0,5 proc. wzroście ceny wyznaczyła nowy szczyt notowań w obecnej fali wzrostowej i wyrównała poprzedni lokalny rekord z 6listopada 2015 r.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,15 proc. (166,75 euro/t- 733 zł/t).
Wykres 1


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 0,44 proc. (172,00 euro/t- 756 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8