Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj podrożała o 1,2 proc. i kosztowała 212,75 euro/t (952 zł/t) i jest o 18,0 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Osiągnięta cena jest najwyższa od 08 sierpnia 2018 r. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym wzrosła o 0,9 proc. i wyniosła 193,25 euro/t (864 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 18,4 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym wczoraj podrożała o 0,4 proc. i kosztowała 219,63 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 16,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,2 proc. i wyniosła 167,61 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 15,1 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa o 19 lipca 2019 r.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,19 proc. (212,75 euro/t- 952 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,42 proc. (219,63 USD/t- 8226 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,91 proc. (193,25 euro/t- 864 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,25 proc. (167,61 USD/t- 631 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10