W piątek rzepak nieznacznie, bo o 0,25 euro poprawił lokalny szczyt notowań sprzed kilku dni i  ponownie jest najdroższy od przełomu kwietnia i maja ub.r. Z punktu widzenia analizy technicznej wykresu wzrosty powinny być kontynuowane w najbliższych dniach. Dane fundamentalne (niższe prognozy produkcji w nadchodzącym sezonie) również przemawiają za wzrostem cen.

Rzepak Matif, kontrakt majowy-  cena wzrosła o 0,07 proc. (371,25 euro/t- 1532 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:


Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif zdecydowanie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.


Soja CBOT, kontrakt majowy-  cena wzrosła o 1,25 proc. (357,79 USD/t- 1383 zł/t).


Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.


Canola WCE, kontrakt majowy-  cena spadła o 0,88 proc. (460,90 CAD/t- 1404 zł/t).


W Winnipeg na canoli zdecydowanie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy wzrostowy  i krótkoterminowy wzrostowy.