Według sierpniowego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej wyniesie ona 23,1 mln t. Oznacza to obniżenie prognozy o 0,2 mln t wobec raportu lipcowego.

Jednak w UE oraz Wspólnocie Niepodległych Państw w 2015 r. produkcja wynieść ma 14,1 mln t wobec 14,9 mln t zebranych w 2014 r. Oznacza to spadek o 5 proc. wobec wysokiej produkcji ubiegłorocznej. Również w 2013 r. produkcja w tym regionie była wyższa i wynosiła 14,5 mln t. Na spadek wobec ubiegłego roku o 0,8 mln t złożyły się niższe o 0,5 mln t przewidywane zbiory w UE oraz o 0,3 mln t w Rosji i o 0,1 mln t na Ukrainie. W UE największe spadki oczekiwane są w przypadku Finlandii (o 0,2 mln t) oraz w przypadku Niemiec i Polski (po 0,1 mln t).

Zbiory w Polsce oczekiwane są na poziomie 1,33 mln t wobec 1,46 mln t w roku poprzednim oraz 1,23 mln t w roku 2013.