W tym roku w kierunku wzrostów cen będzie działać również silne osłabienie złotego wobec euro oraz obserwowana poprawa pogody. Wyższe ceny będzie wspierać również długookresowa tendencja spadkowa pogłowia świń.

Prawdopodobnie od końca września rozpocznie się sezonowy spadek cen, jednak dużo wskazuje na to, że będzie on wolniejszy niż zazwyczaj.