Szacunki dotyczące eksportu pszenicy miękkiej z UE w sezonie 2017/2018 zostały zmniejszone o 300 tys. ton do 21,4 mln ton. Prognoza eksportu unijnego w sezonie 2018/2019 została obniżona również o 300 tys. ton do 24,1 mln ton

Przyczynami mają być silna konkurencję ze strony dostaw rosyjskich i argentyńskich i redukcja szacunków eksportu francuskiego.

W sezonie 2018/2019 w przypadku UE, Strategie Grains przewiduje wynoszące 141,7 mln ton zbiory pszenicy miękkiej, co oznacza wzrost o około 100 tys. ton w porównaniu z szacunkiem z poprzedniego miesiaca i o 100 tys. ton mniej niż  prze rokiem.