Pszenica

Według autorów raportu, światowa produkcja pszenicy wynosząca w latach 2102-2014 średnio 700,4 mln ton będzie stopniowo rosła osiągając w 2019 r.- 745,9 mln ton i w 2024 r. - 786,7 mln ton.

Wzrost produkcji ma następować przy zwiększeniu powierzchni zasiewów z 221,6 mln ha średnio dla lat 2102-2014 r. do 223,9 mln ha w 2019 i 226,1 mln ha w 2024 r.

Na przestrzeni lat 2015-2024 ma zmienić się także średni światowy plon pszenicy z 3,16 t/ha średnio w latach 2012-2014 poprzez 3,33 t/ha w 2019 r. do 3,48 t/ha. Rosnąć będzie także światowa konsumpcja pszenicy z 694,4 mln ton średnio w latach 2012-2014 przez 752,1 mln ton w 2019 r. do 784,3 mln ton w 2024 r.

Zboża gruboziarniste

Światowa produkcja zbóż gruboziarnistych (kukurydzy, jęczmienia, żyta, owsa i sorgo) w latach 2012-2014 wynosiła średnio 1255,3 mln ton, w 2019 r. prognozowana jest na 1365,6 mln ton i na 1 449,4 mln ton w 2024 r. Rosnąć ma także powierzchnia zasiewów tych zbóż - 336,8 mln ha średnio w latach 2012-2014, przez 350,4 mln ha w 2019 r. i 353,7 mln ton w 2024 r.

Wielkość plonów, które w latach 2012-2014 wynosiły średnio 3,73 t/ha, w 2019 r. prognozowany jest na 3,90 t/ha, a w 2014 r. na 4,10 t/ha.

Wzrost konsumpcji ma następować z 1215,0 mln t średnio w latach 2012-2014 r., przez 1353,6 mln ton w 2019 r. do 1440,1  mln t w 2024 r.