Znaczna liczba osób niedożywionych jest problemem dla zdrowia publicznego. Zagrożone są przed wszystkim kobiety oraz dzieci poniżej piątego roku życia, co wyraża się wysoką śmiertelnością matek i dzieci.

Jak uważa FAO, sytuacja żywnościowa w tym kraju pogarsza się. W latach 2005-2007 niedożywieni stanowili 35,5 proc. populacji, a w latach 2014-2016 już 41,6 proc.

Rolnictwo północnokoreańskie w 2015 r. odczuło dwie następujące po sobie susze, co spowodowało spadek zbiorów rzędu 11 proc.

Odizolowany kraj jest uzależniony od międzynarodowej pomocy humanitarnej.