W swoim grudniowym raporcie AMIS (System Informacji Rynku Rolnego) przedstawił optymistyczne prognozy produkcji dla soi, które są wynikiem wysokich plonów w Stanach Zjednoczonych i niewielkiej korekty w górę dla Unii oraz Kanady i Chin. W sumie prognozę produkcji zwiększono o 3 mln t wobec listopadowych szacunków.

W 2016/17 r wzrośnie także zużycie soi na świecie o ok. 5 proc. r/r i ma wynieść 335 mln t. Oznacza to, że światowa konsumpcja spada i jest poniżej produkcji globalnej.

Z uwagi na popyt w Chinach i krajach unijnych, które generują znaczny import nasion, w 2016/17 r. przewidywany jest wzrost handlu soją. Ponadto wysoka produkcja surowca w USA i Kandzie przekłada się na wzrost prognozy eksportu soi z tych krajów.

Raport wskazuje, że zapasy soi dla sezonu 2016/17 względem listopadowej prognozy wzrosły o 9 proc. tj. o 3,6 mln t. W sumie oczekuje się, że globalne zapasy będą wysokie, na podobnym poziomie, jak w sezonie wcześniejszym 43 mln t.