Paryski Euronext (dawny Matif) zapowiedział wprowadzenie ostrzejszych kryteriów jakościowych dla pszenicy w kontraktach terminowych (typu futures). Powstanie nowy kontrakt dla pszenicy konsumpcyjnej. Z doniesień FAMMU/FAPA wynika, że ma on pojawić się już w przyszłym miesiącu. Jednak ze względów prawnych realne zmiany będą miały zastosowanie dopiero od września 2017 roku, czyli realizacja pierwszych kontraktów tego typu nastąpi dopiero za dwa lata. Zapowiadanie pojawienia się nowego, alternatywnego kontraktu dla pszenicy jest odpowiedzią na mocne postulaty ze strony sektora zbożowego, domagającego się podwyższenia kryteriów jakościowych dla pszenicy w kontraktach terminowych na Euronext. Ma to jednocześnie ułatwić sprostanie wysokim wymogom stawianym przez niektórych importerów.

Nowy kontrakt pojawi się już w marcu br. i będzie nosił numer 3 w odróżnieniu od obecnego kontraktu dla pszenicy noszącego numer 2. Oba kontrakty będą prowadzone równolegle w tym samym czasie. Euronext ma zaoferować inwestorom mechanizm umożliwiający zamianę pozycji pomiędzy istniejącym kontraktem a nowym. Kryteria jakościowe dla pszenicy obowiązujące w nowym kontrakcie będą zaostrzone: min. 11 proc. zawartości białka, ciężar właściwy - min. 76 kg/hl oraz liczba opadania - min. 220 s. Kontrakt nr 3 będzie także oferował szerszy obszar dostaw, w tym porty Atlantyku (w Nantes i Bordeaux), poprzez silosy obsługiwane przez grupę InVivo.

Oba kontrakty nr 2 i nr 3 będą się różnić znacznie wymaganiami jakościowymi. W specyfikacji parametrów jakościowych obowiązującej obecnie pszenicy konsumpcyjnej w kontrakcie nr 2 nie wyszczególniono zawartości białka, ani liczby opadania. Wymogi dla ziarna są mocno okrojone (ciężar właściwy; min. 76 kg/hl, wilgotność: 15 proc. ziarna połamane - 4 proc., ziarna porośnięte - 2 proc. oraz nieczystości - 2proc.). W nowym kontrakcie nr 3 specyfikacja obejmie dodatkowo zawartość białka - min. 11 proc. oraz liczbę opadania - min. 220 s. Niektórzy uczestnicy rynku wyrażają sceptycyzm co do tej formy równoległego funkcjonowania dwóch kontraktów dla pszenicy.