W banku będą przechowywane zamrożone gamety, zarodki i inny materiał genetyczny zagrożonych starych ras zwierząt gospodarskich. W ten sposób zostanie utworzone archiwum materiału genetycznego, które odzwierciedla różnorodność niemieckich ras zwierząt.

Bank pozwoli też na wymianę materiału genetycznego i uzupełnienie jego zbiorów w kraju i za granicą.

Obecnie bank zawiera m.in. rezerwy genowe niemieckich ras bydła nizinnego. Tworzy je nasienie ponad 80 buhajów oraz embriony. W latach 2012-2015 do instytutu dostarczono też plemniki 126 tryków hodowlanych różnych ras z Dolnej Saksonii oraz nasienie 13 tryków hodowlanych z Turyngii.

Do banku przeniesiono także zgromadzone wcześniej rezerwy genetyczne trzody chlewnej.

Trwają prace nad konserwacją spermy kogutów w celu zachowania materiału genetycznego niemieckich ras kurcząt.