Według raportu Komisji Europejskiej z kwietnia br. dotyczącego rynków rolnych, w 2007 roku produkcja mięsa owczego oraz koziego obniżyła się o 1,1% do 1 mln 95 tys. ton. Mniejsza produkcja była wynikiem kontynuacji spadkowego trendu pogłowia owiec, a także wynikiem oddzielenia dopłat od produkcji w sektorze owczarskim (decoupling). Spożycie mięsa owczego i koziego obniżyło się o 0,9% do 1 mln 363 tys. ton, natomiast import pozostał na niezmienionym poziomie 273 tys. ton.

Komisja Europejska prognozuje, że do 2014 roku produkcja mięsa owczego i koziego w krajach UE-27 będzie dalej spadać. Pod koniec prognozowanego okresu może ona wynieść 1 mln 31 tys. ton. Spożycie tego gatunku mięsa przypadające na jednego mieszkańca obniży się z 2,8 kg/osobę w 2007 roku do 2,6 kg/osobę w 2014 roku. Spadek konsumpcji będzie wynikał z jednej strony z relatywnie wyższych cen mięsa owczego, z drugiej zaś z mniejszego zainteresowania kupujących tym gatunkiem mięsa. Import mięsa owczego oraz koziego do krajów UE-27 pozostanie na stałym poziomie przez większość prognozowanego okresu, po czym od 2011 roku zacznie rosnąć, osiągając w 2014 roku poziom 279 tys. ton.

Źródło: KE; FAMMU/FAPA