We wspólnym oświadczeniu, które właśnie, zwracają uwagę, że światowa sytuacja w zakresie dostaw żywności jest już trudna i dodatkowo pogarszają ją obecne problemy, takie jak zmiany klimatyczne, zakłócenia w handlu i wzrost cen.

Środki krótkoterminowe

Pięć krajów uważa, że ​​pilnie i konieczne jest podjęcie krótkoterminowych środków w celu ustabilizowania cen i zwiększenia plonów. Ponadto należy stworzyć bezpieczne systemy żywnościowe. Mając na względzie te cele, USA, Kanada, Brazylia, Argentyna i Meksyk chcą pracować na rzecz zwiększenia produkcji rolnej.

Ma to nastąpić między innymi poprzez promowanie stosowania upraw wysokoplennych, technologii nawadniania oraz wydajnych pestycydów i nawozów, jak głosi oświadczenie. Kluczowe znaczenie ma również zabezpieczenie dostaw nawozów. W tym celu państwa sygnatariusze chcą rozszerzyć swoją produkcję krajową.

Usunięcie ograniczeń w handlu

Rolnictwo precyzyjne powinno być wykorzystywane w większym stopniu, aby zoptymalizować wykorzystanie nawozów. Aby zapewnić stabilność cen, pięć krajów amerykańskich chce zobowiązać się do stałego i przewidywalnego eksportu produktów rolnych. Innym celem, o którym wspominają, jest zniesienie ograniczeń handlowych. Chodzi o zapewnienie swobodnego przepływu handlu. Na koniec zapowiadają, że zwiększą pomoc humanitarną dla głodnych.

- Jako kraje, które są głównymi eksporterami żywności i domem dla rolników, którzy żywią świat, zarówno w naszym interesie, jak i w naszym kodeksie wartości jest podejmowanie tych działań w celu zapobiegania głodowi, niedożywieniu i ubóstwu na całym świecie.  A także inwestowanie w bardziej odporne i integracyjne globalne systemy rolne i żywnościowe, które promują rozwój obszarów wiejskich i przyczyniają się do pokoju na świecie– napisali sygnatariusze.