Specjalny komitet ma się spotykać, co dziewięć miesięcy. Przy składaniu poufnych zeznań ma być wykluczona jawność. Komitet ma sporządzić raport i wydać zalecenia dotyczące przyszłych zezwoleń na stosowanie pestycydów.

Niektórzy posłowie PE wątpią, że ponowne przyjęcie glifosatu było w porządku. Zwłaszcza zieloni i niektórzy socjaldemokraci krytykują możliwy wpływ producenta Monsanto na procedurę. Teraz należy sprawdzić, czy ocena była niezależna, przejrzysta i obiektywna. Ponadto Parlament Europejski ostrzega o zasadzie ostrożności określonej w rozporządzeniu licencyjnym. Monsanto stało się niepopularne wśród posłów do PE po tym, jak firma odrzuciła wysłuchanie podczas negocjacji glifosatowych.