Komisja przemysłu Parlamentu Europejskiego głosowała nad dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii, z podobnymi niezadowalającymi wynikami dla producentów biopaliw.

Komitet branżowy wzywa do zapewnienia minimalnego udziału energii odnawialnej w sektorze transportu w wysokości 12 proc. do 2030 r.

Jednak posłowie do PE polegają na biopaliwach drugiej generacji i elektromobilności, dla których rezerwują 10 proc. z tych 12 proc.

W przypadku dzisiejszych biopaliw jedynie 2 proc. pozostaje w sektorze transportowym.

W styczniu głosowanie dotyczące biopaliw odbędzie się na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.