Ma ona zapewnić długotrwały zrównoważone zarządzanie i rozwój lasów w UE. Strategia zawiera aktualizację wyzwań z 2013 r., a także przedstawia ich kontynuację do 2020 r.

Obszary leśne zapewniają w UE pracę ponad trzem milionom osób i są kluczem do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej – powiedział Komisarz Hogan.

W najnowszym PROW w ramach inwestycji publicznych na treny leśne przewidziane jest około 7,2 mld.

Lasy w UE są jednym z najważniejszych sposobów użytkowania ziemi i obejmują około 40 proc. całkowitego obszaru UE powiększanego w ciągu ostatnich 50 lat.

Wieloletnia strategia dla lasów zawiera listę konkretnych działań w celu spójnego i skoordynowanego podejścia różnych polityk i inicjatyw dotyczących sektora leśnego. Plany te obejmują m.in. działania dotyczące poprawy ekosystemu, stabilizację klimatu, siedlisk zwierząt i roślin, zasobów genetycznych i przestrzeni rekreacyjnych.