Politycy jeżdżą tu i tam (patrz do Brukseli) i przekrzykują się nawzajem kto więcej zrobił dla rolników, kto co załatwił w Brukseli, a czego nie zrobił, kto jest Judaszem, a kto kocha ich bardziej? Z tego pustosłowia nic nie wynika, kłótnia na linii rząd - opozycja, jak wiele innych osłabia nas jeszcze bardziej. Jej wymierny efekt jest niepoliczalny. Żaden z polityków zauważcie nie mówi o biznesie, o pieniądzach, o przyszłości w wymiarze biznesowym dla rolnictwa i rolników, a  sprowadza swoje wywody do emocjonalnych komentarzy.

Szanowni rolnicy, otóż 20 września zostanie rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę i rozbudowę m.in. terminala zbożowego w Gdyni.

Właścicielem Portu w Gdyni jest skarb państwa, a umowa dzierżawy którą zawrze on z wygranym będzie obowiązywała przez 30 lat. W czyje ręce trafi elewator zbożowy?

O co biega?

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna (ZMPG S.A.) z siedzibą w Gdyni ogłosił publiczny ograniczony przetarg na dzierżawę Terminalu Zbożowego, którego przeznaczeniem będzie działalność eksploatacyjna, przeładunkowo-składowa w obrocie portowo–morskim ładunków suchych i płynnych pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem przeładunku i składowania: ładunków masowych luzem, złomu i innych rodzajów odpadów oraz prowadzenia działalności stoczniowej. W czyje ręce trafi m.in. elewator zbożowy w tym porcie i kto będzie nim zarządzał przez najbliższe dekady?

Postępowanie na dzierżawę Terminalu Zbożowego jest prowadzone w trybie przetargu publicznego ograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o postępowaniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertami wstępnymi składali wszyscy zainteresowani dzierżawcy.

Warunkiem zasadniczym wygrania przetargu jest cena.

Opinie otwierają oczy

Waga wspomnianego przetargu jest ogromna, bo sposób prowadzenia biznesu przez podmiot, który wygra go będzie rzutował na funkcjonowania terminala zbożowego w Porcie Gdynia, a także na polski rynek zbożowy i w ogóle na polskie przedsiębiorstwa rolnicze. Jest to kluczowy przetarg na infrastrukturę w Polsce.

Dlatego już najwyższy czas na zaopiniowanie ważnego przetargu na budowę terminalu portowego, który zakończy się w środę 20 września 2023 roku w Gdyni.

Czy zdajecie sobie sprawę, że powodzenie tego przetargu w Porcie Gdynia ma kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju nie tylko Portu Gdynia, ale całego kraju. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że przetarg ten ma kluczowe znaczenie dla rozwoju całego polskiego rolnictwa, a w szczególności rynku zbożowego, który wart jest wedle niektórych szacunków ponad 40 miliardów złotych.

Warto o to walczyć, prawda?

Ostatnie 30 lat charakteryzowało się słabą pozycją polskich gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, które cierpiały z powodu braku finansowania, wiedzy i kontaktów. Dało to międzynarodowym koncernom wolną rękę w wykorzystywaniu polskich spółek rolniczych jako narzędzi do realizacji własnych interesów.

Opinie z jakimi się spotkałem wskazują wprost – co trzeba podkreślić – na wagę rzeczonego przetargu. Jedna z nich mówi, że: „w Niemczech, Francji i Skandynawii jest inaczej, ponieważ naturalny rozwój ich gospodarek sprawił, że lokalne firmy stały się równoprawnymi partnerami firm zagranicznych. Gospodarka rolna jest tam zdrowa, a w biznesie uczestniczy wielu silnych, lokalnych graczy. Zyski nie są zdominowane przez kilku zagranicznych gigantów, lecz są dzielone pomiędzy liczne podmioty z regionu.”

W Polsce niestety tak nie jest i ten przetarg jest być może ostatnią szansą na rozwój zdrowej polskiej gospodarki rolnej z silnymi lokalnymi firmami. Dziś polskie przedsiębiorstwa agrobiznesu dysponują kapitałem wiedzy i kontaktów pozwalających im konkurować na arenie światowej. Jednakże tym firmom brakuje możliwości rozwoju – wiele miejsc przy stole zajęły już zagraniczne koncerny międzynarodowe. Tak, tak, przypomnijcie sobie, że jednym z haseł obecnej kampanii wyborczej jest odbudowa przemysłu rolnego, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego. Słowa, słowa, słowa…

Wróćmy do opinii. Port Gdynia roztropnie zadbał o to, aby terminal zachował charakter publiczny niezależnie od tego, kto ostatecznie wygra przetarg. W interesie polskiego rolnictwa leży więc przede wszystkim to, aby operatorem terminalu został podmiot, który będzie potrafił nim sprawnie zarządzać i zwiększy jego możliwości przeładunkowe. Czy nie tego domagają się rolnicy – producenci zbóż od dobrej dekady?

Przy wyborze partnera biznesowego Port Gdynia powinien mieć zatem na uwadze jego wiarygodność. Każdy przecież zgodzi się, że dzierżawca terminalu powinien gwarantować należyte wywiązywanie się z obowiązków, a na pierwszym miejscu stawiać rozbudowę potencjału terminalu i idący za tym rozwój polskiego rolnictwa. Czy takie wartości na pewno przyświecają wszystkim uczestnikom przetargu?

Historia operatorów polskich terminali uczy, że chronicznym problemem jest brak odpowiednich inwestycji. Z doniesień prasowych wiemy również o postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Dotyczy ono praktyk ograniczających dostęp do usług przeładunku portowego, a w komunikatach dotyczących tej sprawy łatwo znaleźć nazwy firm zainteresowanych przetargiem na dzierżawę gdyńskiego terminala.

Wreszcie pamiętać trzeba o historii sprzed kilku lat, która miała miejsce w gdańskim porcie. Wówczas jeden z operatorów zrezygnował z planowanej inwestycji w terminal, na skutek czego doszło do przedterminowego rozwiązania 30-letniej umowy dzierżawy. Aby uniknąć podobnej sytuacji, Port Gdynia powinien spojrzeć na oferty z szerszej perspektywy.

Przyszłość polskiego rolnictwa jest najważniejsza i to z myślą o niej powinny być podejmowane wszystkie decyzje rozstrzygające o losach przetargu na dzierżawę terminalu zbożowego w Gdyni.

I już na zakończenie, zapytam retorycznie, czy usłyszeliście w publicznie toczącej się obecnie dyskusji o celach, jakie powinny przyświecać rozwojowi portu w Gdyni, albo choćby o tym, jak powinien rozwijać się rynek zbóż w Polsce? Słyszycie jedynie o tym, co napisałem na wstępie i co gorsza, tak naprawdę – do rolników kieruje te słowa – nie zostaliście nawet upodmiotowieni w toczącej się dyskusji o waszej przyszłości, a o wiele spraw nie macie odwagi zapytać!