Plony buraków cukrowych w Unii w 2016 roku są oceniane średnio na 73,49 t/ha wobec 71,7 t/ha w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 3,1 proc., poinformował w swoim raporcie Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych Komisji Europejskiej (MARS).

Według oceny MARS plonowanie będzie wyższe od średniej pięcioletniej o 2,4 proc. Plantatorzy w Hiszpanii osiągnąć mają wyniki powyżej średniej, gdzie oczekuje się 95 t/ha buraków cukrowych. Nieco ponad 90 t/ha zebrać mają producenci we Francji.

W Belgii oczekuje się 79 t/ha buraków cukrowych, w Niemczech blisko 72 t/ha. W Polsce zbiory oceniane są na nieco ponad 55 t/ha, co oznacza wzrost o 6,1 proc. względem ubiegłego sezonu oraz także wzrost o 4,5 proc. wobec średniej pięcioletniej.