Z raportu MARS wynika, że mimo korekty plonów buraków cukrowych w Unii w dół plonowanie będzie zachowane na poziomie średniej pięcioletniej.

Między innymi obniżono szacunek plonów w Niemczech do 69,58 t/ha i we Francji do 87,99 t/ha. Największy spadek w odniesieniu do roku ubiegłego ma być w Chorwacji o 31 proc, gdzie zakładany plon oceniono obecnie na 44 t/ha, a także w Rumunii 27 proc., plon w tym kraju ma wynieść 30 t/ha i na Węgrzech - blisko 19 proc., plon szacuje się na 54 t/ha.

Dla Polski uzysk korzeni z hektara został zmniejszony do 49,80 t wobec 54,80 t z roku ubiegłego. Oznacza to spadek o 9 proc. w skali roku i o blisko 5 proc. wobec średniej pięcioletniej. Tylko cztery kraje unijne: Słowacja (49,29 t/ha), Chorwacja (43,64 t/ha) Finlandia (36,15 t/ha) Rumunia (29,73 t/ha) będą mieć mniejsze plony niż Polska.