W poniedziałek o 18-tej naszego czasu USDA opublikowała najnowszy miesięczny raport dotyczący m.in. prognoz produkcji zbóż na świecie w bieżącym sezonie. Raport wykazał – po raz kolejny- spadek prognoz zbiorów kukurydzy w USA i UE (szczegóły poniżej).

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif potaniała o 0,2 proc. i wyniosła 330,25 euro/t (1556 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 40,1 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła o 0,2 proc. i wyniosła 327,50 euro/t (1543 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 54,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 1,4 proc. i kosztowała 309,10 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 24,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,0 proc. i wyniosła 280,40 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 41,7 proc.

W poniedziałek Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż w bieżącym sezonie. Globalne zbiory pszenicy w 2022/23 mają wynieść 783,92 mln t - wzrost o 4,02 mln t wobec sezonu 2021/22 i wzrost o 4,32 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 268,57 mln t- o 7,10 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w bieżącym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 6,2 mln t do 132,1 mln t, na Ukrainie- o 12,51 mln t do zaledwie 20,5 mln t, w Argentynie- o 3,5 mln t do 19,0 mln t i w Australii- o 3,3 mln t do 33,0 mln t.
Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Kanadzie- o 13,35 mln t do 35,0 mln t, w Kazachstanie- o 1,19 mln t do 13,0 mln t, w USA- o 3,73 mln t do 48,52 mln t i w Rosji- o 15,84 mln t do rekordowych 88,0 mln t (przez miesiąc zwiększono prognozę o 3 mln t).

Według wrześniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1172,58 mln t- spadek o 47,18 mln t wobec poprzedniego sezonu i spadek 7,03 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy na koniec bieżącego sezonu mają spaść o 7,61 mln t do 304,53 mln t. W USA prognozowany jest spadek produkcji o 29,75 mln t do 354,19 mln t (spadek prognozy przez miesiąc o 10,54 mln t), w Brazylii wzrost ma wynieść 10,0 mln t do 126,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 10,63 mln t do 31,5 mln t (wzrost prognozy przez miesiąc o 1,5 mln t), w Unii Europejskiej zbiory mają być niższe o 12,18 mln t i wynieść 58,8 mln t (spadek prognozy przez miesiąc o 1,2 mln t), a w Argentynie wyższe o 2 mln t i wzrosnąć do 55,0 mln t.


Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła 0,23 proc. (330,25 euro/t- 1556 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,41 proc. (309,10 USD/t- 1429 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spała o 0,15 proc. (327,50 euro/t- 1543 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,97 proc. (280,40 USD/t- 1296 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10