Wzrost prognoz światowych zbiorów pszenicy (przez miesiąc o 4,59 mln t do 726,55 mln t) i zapasów końcowych o 1,66 mln t do 221,47 mln t, oraz wzrost prognoz zapasów kukurydzy(dzięki wyraźnemu podwyższeniu zapasów początkowych o 3,47 mln t do 197,42 mln t), co przy nieznacznie mniejszej oczekiwanej produkcji i zużyciu doprowadziło do prognozowanego wzrostu zapasów końcowych o 5,14 mln t do 195,09 mln t. W efekcie rynek był rozczarowany i zareagował silnymi spadkami cen, szczególnie kukurydzy.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,62 proc. (176,25 euro/t- 742 zł/t).
Wykres 1


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 2,96 proc. (180,87 USD/t- 684 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 2,57 proc. (180,25 euro/t- 759 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 5,11 proc. (140,64 USD/t- 532 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10