Według najnowszego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) z końca października Rosja w bieżącym sezonie wyprodukowała 100,6 mln t zbóż. Jest to wielkość jedynie nieznacznie mniejsza niż w poprzednim sezonie. Wówczas zebrano 101,5 mln t, co oznacza, że produkcja w obecnym sezonie oczekiwana jest na poziomie o 0,9 mln t (0,9 proc.) mniejszym.

Jest to jednak znacznie mniejszy spadek niż oczekiwano przed kilkoma miesiącami. Warto przypomnieć, że IGC w kwietniu oczekiwała zbiorów na poziomie niespełna 86 mln t. Wtedy obawiano się, mimo nieco większej powierzchni zasiewów, niewystarczająca ilość opadów wraz z problemami finansowymi niektórych producentów, powodującymi niższe zużycie środków produkcji, może przyczynić się do wyraźnego zmniejszenia przeciętnych plonów i tym samym spadku produkcji. Duża część z tych obaw okazała się przedwczesna, a plony i zbiory stosunkowo wysokie. Gdyby końcowe szacunki zbiorów były zbliżone do obecnej prognozy, to tegoroczna produkcja zbóż w Federacji Rosyjskiej byłaby trzecią najwyższą w historii po rekordowej (105 mln t) w roku 2008 i drugiej najwyższej w roku 2014.

Warto również zauważyć, że w bieżący sezon Rosja weszła z dużymi zapasami zbóż, przez IGC szacowanymi na 11,0 mln t wobec 7,9 mln t przed rokiem. Dostępność zbóż jest, więc znaczna.

Rosja w dużej mierze nastawia się na eksport ziarna. Mimo, że w skali świata jest piątym największym producentem, po Chinach, USA, UE i Indiach, z udziałem w światowej produkcji zbóż (bez ryżu) w bieżącym sezonie ocenianym na około 5 proc., ma stosunkowo duże znaczenie w światowym handlu, szczególnie w przypadku pszenicy. IGC prognozuje eksport zbóż z Rosji w sezonie 2015/16 na 31,7 mln t (+4 proc.), co dałoby Rosji czwarte miejsce na świecie, po Stanach Zjednoczonych, UE i tuż za Ukrainą, z udziałem około 10 proc. eksportu. Oznacza to, że stosunkowo duża część produkcji kierowana jest na eksport. W bieżącym sezonie według IGC, odsetek produkcji skierowany na eksport wyniesie 31,5 proc. To więcej niż przeciętnie w ostatnich dwóch latach, kiedy Rosja stosowała ograniczenia w handlu. To również więcej niż średnio na świecie, gdyż przedmiotem handlu międzynarodowego jest zazwyczaj około 15-16 proc. produkcji.

Jeśli chodzi o eksport pszenicy, to Federacja Rosyjska z prognozowaną przez IGC wielkością eksportu w sezonie 2015/16 na poziomie 23,6 mln t (+6 proc. rok do roku) może odpowiadać za blisko 16 proc. światowego eksportu. Może również wyprzedzić pod tym względem Kanadę oraz po raz pierwszy w historii USA i uplasować się na drugim miejscu na świecie po UE.

W dwóch tygodniach po podwyższeniu interwencyjnych cen skupu skupiono około 170 tys. ton zbóż. A na początku drugiego tygodnia listopada kolejne 373,1 tys. ton zbóż, z czego ponad 201,4 tys. ton stanowiła pszenica chlebowa średniej, jakości.

Tegoroczny interwencyjny skup zbóż w Rosji rozpoczął się wyjątkowo wcześnie, bo na początku ostatniej dekady sierpnia, ale początkowo nie przyniósł rezultatów, gdyż w tym czasie nastąpił też wzrost cen na rynku wewnętrznym, spowodowany słabością rubla. Przy niższych cenach skupiono zaledwie 37 200 ton.  

W październiku ceny skupu dla pszenicy, żyta, jęczmienia i ziarna kukurydzy wzrosły średnio o 1000 rubli (14 euro) na tonie.

Nowa cena skupu pszenicy chlebowej średniej, jakości wynosi 10900 rubli za tonę. Poprzednie ceny były zróżnicowane w zależności od regionu i wynosiły od 9500 rubli za tonę (134 euro/t) na Syberii do 9700 rubli za tonę (137 euro/t) w części europejskiej.