Europejski rynek wieprzowiny wydaje się być podzielony. Kraje takie jak: Hiszpania, Dania, Włochy, Szwecja, Irlandia, Wielka Brytania i Austria oparły się ostatniemu spadkowi cen wieprzowiny w Niemczech. Tam ceny tusz wieprzowych wzrosły lub zostały utrzymane na poziomie z ubiegłego, 27 tyg. 2012 r.

Z kolei pod presją niemieckich obniżek znalazły się: Francja, Holandia i Belgia. Tym krajom nie udało się utrzymać stabilnych cen wieprzowiny.

Bez echa nie mogła  obejść się przecena wieprzowiny jakiej dokonało w ubiegły piątek wiele zakładów mięsnych w Niemczech. To spowodowało, że ten tydzień rozpoczął się niższą (o 3 eurocenty) w porównaniu do poprzedniego 27 tygodnia br., przeciętną ceną wieprzowiny w Niemczech. W tym tygodniu dla tusz wieprzowych o mięsności min. 56 proc. wynosi ona 1,546 euro/kg netto.

Tej cenie oparły się jedynie największe niemieckie zakłady - Vion i Westfleisch. W tym tygodniu oferują rolnikom nieco więcej ponad przeciętną cenę, bo 1,58 euro/kg netto tuszy wieprzowej o mięsności min. 56 proc.

Poniżej zestawienie średnich cen wieprzowiny w poszczególnych krajach UE.