Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj podrożała o 0,5 proc. i kosztowała 209,00 euro/t (942 zł/t) i była o 11,8 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym podniosła się o 0,8 proc. i wyniosła 195,00 euro/t (879 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 20,7 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym wczoraj podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 226,70 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 14,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,8 proc. i wyniosła 174,60 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 14,1 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 12 lipca 2019 r.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,48 proc. (209,00 euro/t- 942 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,94 proc. (226,70 USD/t- 837 zł/t).
Wykres 4


Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,78 proc. (195,00 euro/t- 879 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,80 proc. (174,60 USD/t- 645 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10