Francuska firma analityczna podniosła prognozy tegorocznej produkcji zbożowej w Unii - z wcześniejszych 306,4 mln ton do 307,2 mln ton. Korekta dotyczyła przede wszystkim kukurydzy - z 67,8 mln ton do 68,2 mln ton. Areał kukurydzy jest szacowany na ubiegłorocznym poziomie - tj. 9,6 mln ha. Bez większych zmian pozostawiono prognozę zbiorów pszenicy miękkiej - w wysokości 140,4 mln ton, tj. o 6 proc. mniej rok do roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem mniej ma być jęczmienia - spadek o 4 proc. do 58,1 mln ton oraz żyta - o 7 proc. do 8,4 mln ton. Wzrosnąć ma natomiast produkcja durum - o 7 proc do 7,9 mln ton, dzięki zwiększeniu areału tego gatunku - z 2,4 mln ha do 2,5 mln ha.

W marcowym raporcie Strategie Grains obniżyła prognozę unijnego eksportu pszenicy miękkiej w bieżącym sezonie - o 2,5 mln ton do 30 mln ton. Korekta ta w większości znosi poprzednią dodatnią rewizję o 3 mln ton. Powodem zmiany prognozy unijnego wywozu pszenicy jest oczekiwany spadek popytu związany z obniżeniem siły nabywczej niektórych importerów (kraje północnej Afryki i Bliskiego Wschodu) będącej konsekwencją spadku cen ropy naftowej. Niemniej jednak SG podkreśla, iż dzięki korzystnej konfiguracji dostawy z krajów unijnych (Francji, Niemiec, Polski) w dalszym ciągu pozostaną konkurencyjne na światowym rynku. Jak informuje FAMMU/FAPA bardziej optymistyczne od przewidywań Strategie Grains są najnowsze prognozy Komisji Europejskiej. W marcowym opracowaniu (Short Term Outlook) prognozowany eksport pszenicy miękkiej z UE jest w wysokości 31 mln ton wobec 30 mln ton w poprzednim sezonie handlowym. Natomiast w nadchodzącym sezonie handlowym (2015/16) spodziewany jest spadek wywozu pszenicy zwyczajnej z UE - do 27,1 mln ton.