W połowie miesiąca br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Unii kształtowała się na poziomie 172,07 EUR/100 kg, tj. była o niecałe 0,5 proc. wyższa od średniej ceny z połowy lutego br., ale jednocześnie przewyższała średnią cenę z podobnego okresu sprzed roku o 7 proc.

W ciągu miesiąca ceny reprezentatywne wieprzowiny wzrosły w szesnastu krajach Unii, najwięcej na Cyprze (+8,2 proc.), we Francji (+4,5 proc.), na Litwie (+4,1 proc.), w Hiszpanii (+2,8 proc.), Polsce (+2,7 proc.), Estonii (+2,1 proc.), Szwecji (+2,1 proc.), Austrii (+2,0 proc.), Słowenii (+1,7 proc.), Portugalii (+1,7 proc.) oraz w Finlandii (+1,5 proc.).

W tym samym okresie ceny obniżyły się w dziesięciu innych krajach Unii, najwięcej w Rumunii (-7,5 proc), we Włoszech (-5,1 proc.), na Węgrzech (-2,8 proc.), w Grecji (-2,8proc.), na Słowacji (-1,6 proc.), a także w Danii i w Wielkiej Brytanii (po -1,5 proc.). Nie zmieniła się jedynie cena reprezentatywna wieprzowiny na Malcie.

W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w połowie marca br. kształtowała się na poziomie 170,60 EUR/100 kg, tj. była o 0,4 proc. niższa od średniej ceny tego gatunku mięsa w Niemczech, przewyższając jednocześnie średnią cenę wieprzowiny w Danii o 10,5 proc.

Trzeba podkreślić, że w omawianym czasie średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w Polsce kształtowała się na poziomie o 4 proc. wyższym w porównaniu ze średnią ceną z połowy marca sprzed roku.