W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2014 r. ok. 468 tys. t nieprzetworzonego mięsa drobiowego z Polski trafiło na rynek UE, czyli o 19 proc. (75 tys. t) więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie jedynie Holandia odnotowała lepszy wynik. 686 tys. t co zapewniło jej 24-proc. udział w łącznej sprzedaży krajów członkowskich kierowanej na rynek wspólnotowy.

W ciągu roku Polska umocniła swoją pozycję zwiększając udział z 15 do 17 proc., odwrotnie niż Holandia, dla której zmniejszył się on z 25 do 24 proc.. W tym samym czasie pozycja pozostałych głównych graczy, Niemiec oraz Belgii, była dosyć stabilna z udziałami odpowiednio 12 i 11 proc.

Surowiec z Polski często musi konkurować na rynku z importowanym z Brazylii, która jest głównym eksporterem drobiu do UE. Kraj ten, według danych Eurostatu, w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2014 r. wysłał do UE 114 tys. t nieprzetworzonego mięsa drobiowego, czyli o 14 proc. mniej niż rok wcześniej. Produkty importowane spoza UE to często mrożone elementy tuszki, które są często uznawane za mniej wartościowe pod względem odżywczym i smakowym.

Polskie nieprzetworzone mięso drobiowe znajduje coraz więcej odbiorców na rynku wspólnotowym i często wygrywa z konkurencją zarówno z mięsem z krajów członkowskich, jak i spoza UE