Wzrost produkcji mięsa drobiowego stymulowany była rosnącym popytem krajowym i eksportem.

Konsumpcja drobiu w Polsce w 2014 r. była o prawie 4 proc. wyższa niż w 2013 r. i wyniosła 27,5 kg na osobę.

Prognoza spożycia na 2015 r. zakłada dalszy wzrost o 2 proc., przy jednoczesnej redukcji spożycia wieprzowiny.

O ile indyki i kurczęta produkowane są przede wszystkim z myślą o krajowych konsumentach, to kaczki i gęsi sprzedawane są przeważnie do krajów Zachodniej Europy przede wszystkim do Niemiec.

Produkcja drobiu w Polsce w 2014 r. osiągnęła 2,190 mln ton, czyli o 10 proc. więcej niż w ub.r. Produkcja drobiu rośnie w Polsce od momentu akcesji do UE.

W 2015 r. oczekiwany jest dalszy wzrost produkcji drobiu w Polsce oraz sprzedaży na rynku unijnym i na rynkach azjatyckich.