Przyczyną spadku była przede wszystkim mniejsza sprzedaż do krajów poza unijnych (spadek o 52 proc. do 268 tys. t). Gdyby jednak wyłączyć ze statystyki Rosję, eksport do krajów trzecich z Polski zwiększyłby się aż o 47 proc. w relacji rocznej. Zanotowano dość znaczny wzrost sprzedaży do krajów takich jak Białoruś (+15 proc. do 158 tys. t), Egipt (+493 proc. do 5,8 tys. t) czy też Kazachstan (+22 proc. do 29,8 tys. t). Sporo jabłek trafiło również do Serbii (14,9 tys. t).

W pierwszych czterech miesiącach 2015 r. dość wyraźnie zwiększyła się sprzedaż jabłek także do krajów Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że trafiło tam 194 tys. t. jabłek z Polski, czyli o blisko 70 proc. więcej niż przed rokiem.

Największą dynamiką wzrostu wśród państw Wspólnoty charakteryzowała się sprzedaż jabłek na Cypr.

Z kolei największy w ujęciu wolumenowym wzrost eksportu jabłek z Polski zanotowano w przypadku Litwy. Jeśli chodzi o ten kraj, trafiło tam 32,9 tys. t jabłek z naszego kraju, czyli o 323 proc. więcej niż przed rokiem. Tym samym Litwa, z 17-procentowym udziałem w eksporcie, stała się największym unijnym odbiorcą jabłek z Polski w analizowanym okresie.

Niemcy zwiększyły zakupy z Polski o 13,9 proc. do 31,6 tys. t. Ważnym kierunkiem sprzedaży jabłek z Polski stały się Czechy, do których eksport wzrósł o 96 proc. do 19,2 tys. t.

Spośród znaczących kierunków zmniejszył się jedynie eksport do Wielkiej Brytanii (-49 proc. do 2,3 tys. t), Holandii (-11 proc. do 5,5 tys. t), a także Hiszpanii (-31 proc. do 1,8 tys. t).

Warto zauważyć, że w samym kwietniu dynamika sprzedaży jabłek z Polski wyraźnie spowolniła. Dane Eurostatu wskazują, że w miesiącu tym Polska sprzedała na rynek białoruski 41,5 tys. t jabłek, czyli o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Zanotowano także spadek wywozu jabłek do Niemiec o 33 proc. do 3,5 tys. t. Gdyby niewspomniany wzrost wywozu jabłek na Cypr oraz na Litwę łączny eksport z Polski do krajów UE-27 w kwietniu br. zmniejszyłby się o 7 proc.