Badania zostały wykonane w celu lepszego poznania potrzeb i preferencje obecnych i potencjalnych klientów banku oraz przygotowania rozwiązań dopasowanych do ich oczekiwań.
Po 7 latach badań zmian zachodzących wśród polskich rolników można stwierdzić, że grupa ta coraz bardziej intryguje tempem zmian i szybkim dostosowaniem do wyzwań nowoczesnego świata.

Co jest najważniejsze dla rolnika

Na pytanie co jest najważniejsze dla udanego, szczęśliwego życia ankietowani za najważniejsze uznali: zdrowie (63 proc.), udane małżeństwo (57 proc.) i dzieci (48 proc.) na dalszych miejscach była praca (32 proc. i pieniądze (32 proc.). Za najmniej istotne dla udanego życia uznano wykształcenie (3 proc.), wolność i swobodę (4 proc.) i silny charakter (5 proc.).
54 proc. ankietowanych rolników planuje po przejściu na emeryturę przekazać swoje gospodarstwo dzieciom.
69 proc. ankietowanych uważa, że potrafi dobrze gospodarować.
Decyzje zakupowe rolnicy najczęściej podejmują w oparciu o relacje. Dokonują zakupu wu tego samego sprzedawcy.

Rolnicy i media

Wśród badanych 96 proc. ogląda telewizję, 68 proc. słucha radia, a 62 proc. czyta prasę rolniczą. Im mniejsze gospodarstwo tym większy odsetek oglądających telewizję. W ciągu ostatnich dziesięciu lat o 20 proc. spadło czytelnictwo prasy, przy czym chętniej jest ona czytana przez osoby zamożniejsze i lepiej wykształcone.
71 proc. rolników korzysta z Internetu i ta liczba ciągle rośnie. Jeszcze dziesięć lat temu było ich 14-15 proc. Rolnicy specjalizujących się, w niektórych rodzajach produkcji korzystają z Internetu znacznie częściej. Wykorzystanie tego medium wśród rolników, jako źródła informacji i opinii jest 3-4 razy wyższe niż w innych grupach zawodowych. Na rolniczych forach internetowych pojawia się mniej hejterów niż gdzie indziej, a za to częściej służą one do udzielania sobie wzajemnych porad i wspierania się.
Ankietowani rolnicy korzystają najczęściej z laptopów (57 proc.), smartfonów (27 proc.) i tabletów (13 proc.).
Rolnicy najchętniej w Internecie poszukują informacji dotyczących bieżących cen środków produkcji i płodów rolnych (51 proc.), wiadomości rolniczych, notowań, cen , działania ARR i rządu (49 proc.) oraz ofert producentów maszyn, środków ochrony roślin i pasz (39 proc. Stosunkowo najmniej ankietowanych szukało rozrywki oraz informacji jak gospodarują inni rolnicy w innych krajach, a także opinii innych rolników o produktach i maszynach (po 9 proc.). Ankietowani rolnicy podkreślali wysoką jakość informacji zawartej w portalach rolniczych.

Podejmowanie decyzji

Aż 59 proc. ankietowanych rolników kieruje się opinią rodziny przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarstwa oraz finansów, ubezpieczeń i inwestycji.
52 proc. konsultuje decyzje dotyczące produkcji roślinnej, nieco mniej, bo 51 proc. z rodziną podejmuje decyzje dotyczące nabycia maszyn i urządzeń oraz produkcji zwierzęcej.
Wśród ankietowanych powyżej 50 roku życia, 23 proc. radzi się swoich dzieci, a 31 proc. osób poniżej 30 roku życia prowadzących gospodarstwa korzysta z rad swoich rodziców.

Wydarzenia rolnicze

Rolnicy, którzy uczestniczyli w badaniu ankietowym najchętniej uczestniczy w dożynkach (56 proc.), targach rolniczych (35 proc.) i szkoleniach organizowanych przez ODR (27 proc.).

Ocena sytuacji materialnej i pogląd na embargo

Rolnicy najrzadziej oceniali swoją obecną sytuację materialną jako raczej negatywną (7 proc.) i zdecydowanie pozytywną (8 proc.), najwięcej , bo 49 proc. uznało swoja sytuację za raczej pozytywną i ani negatywna ani pozytywną - 35 proc.
Na pytanie, czego spodziewają się za rok prawie 60 proc. rolników stwierdziło, że trudno im określić jak będzie wtedy wyglądała ich sytuacja materialna. Pozytywnej sytuacji materialnej oczekuje 26 proc. respondentów, a negatywnej 8 proc.
Najbardziej efektów wprowadzenia embarga obawiają się rolnicy posiadający dochód powyżej 10 tys. zł.

97 proc. z nich martwi się wprowadzeniem embarga, 97 proc. twierdzi, że państwo polskie powinno w tej sprawie interweniować, a 91 proc. z nich uważa, że embargo ma wpływ na polskie rolnictwo.
80 proc. ankietowanych rolników uważa, że embargo wpływa na sytuację ich gospodarstwa, a 83 proc., że ma wpływ na podejmowane decyzje finansowe.
Największe obawy związane z embargiem mają rolnicy z Mazowsza i Podlasia.