Większość badanych Polaków (72,9 proc.) jest przeciwna nie tylko tzw. podatkowi cukrowemu, ale także innym nowym podatkom mogącym wpłynąć na wzrost cen żywności. Jednocześnie 77 proc. osób o niższym statusie materialnym zadeklarowało, że w przypadku podwyższenia ceny żywności będzie szukała tańszych zamienników, nawet jeżeli będą one gorsze jakościowo.

Ponad 70 proc. konsumentów uważa, że wzrost cen żywności w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał negatywny wpływ na ich budżet domowy. Częściej taką tendencję obserwowały kobiety (75,9 proc.), gdyż to one one zazwyczaj odpowiadają za zakupy żywnościowe. O wzroście cen produktów spożywczych częściej mówiły osoby o mniejszych dochodach i o niższym poziomie wykształcenia oraz ludzie z gospodarstw jedno lub dwuosobowych.

Zdecydowana większość Polaków (78,1 proc.) jest przeciwna wprowadzaniu podatków, które spowodowałyby wzrost cen żywności. W szczególności propozycjom takim są przeciwni konsumenci ze średnim i wyższym wykształceniem (odpowiednio 80,1 proc. oraz 79,1 proc.), osoby w młodszych grupach wiekowych (15-19 lat - 88,1 proc., 20-24 lata - 85,9 proc.). Dodatkowych podatków od żywności nie chcą mieszkańcy wsi, ale także mieszkańcy dużych miast (pow. 200 tys.)

Podatek od cukru na cenzurowanym

Ok. 73 proc. konsumentów jest przeciwna wprowadzeniu podatku od cukru dla takich produktów jak napoje słodzone, słodycze czy wyroby cukiernicze. Najczęściej sprzeciw wobec takiego rozwiązania deklarowały osoby pracujące (74,9 proc.) oraz bezrobotni (83,4 proc.). Zdecydowanie częściej te propozycje wzbudzały sprzeciw wśród mężczyzn (76,7 proc.). Podatku od słodyczy nie chcą głównie młodzi ludzie, mieszkańcy wsi i dużych miast oraz osoby mniej zarabiające.

Tańsze zamienniki

Z badania wynika, że ponad połowa konsumentów w przypadku wzrostu cen będzie szukała tańszych zamienników tych produktów, choć mogą być one gorszej jakości. Takie zachowanie zadeklarowało 55,4 proc. Do tej grupy należą głównie osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym i o niskich dochodach mieszkający w miastach 50-200 tys. mieszkańców. Natomiast ponad 46 proc. respondentów z dużych miast deklaruje, że wzrost ceny nie wpłynie w aż takim stopniu na ich zwyczaje zakupowe.

Ogólnopolskie badanie sondażowe Omnibus zrealizowanego na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców pod koniec października br. przez firmę badawczą IPSOS na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej piętnastego roku życia.