Utrzymuje się bardzo, bardzo duża zmienność na światowych rynkach zbóż po ubiegłotygodniowym ataku Rosji na Ukrainę. W czwartek ogromny wzrost, w piątek potężny spadek cen. Wczoraj ponownie potężny wzrost cen. Dzisiaj wzrosty cen są kontynuowane i są wczesnym popołudniem bardzo sowite. Co będzie dalej- nikt tego nie wie, ale nie zdziwię się jak zobaczę niedługo nawet 2500 zł za tonę pszenicy.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała wczoraj na MATIF o 11,2 proc. do 322,50 euro/t (1513 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 29,0 proc.- jest najdroższa w historii notowań. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła o 7,5 proc. i wyniosła 311,00 euro/t (1459 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 36,7 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym podrożała o 10,1 proc. i kosztowała 340,98 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 41,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła 5,8 proc. i wyniosła 274,60 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 25,6 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 11,21 proc. (322,50 euro/t - 1513 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 10,08 proc. (340,98 USD/t- 1431 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 7,52 proc. (311,00 euro/t- 1459 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 5,76 proc. (274,60 USD/t- 1152 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10