W Polsce przeprowadzono je z 75 osobami. Rolników pytano m.in. o ich potrzeby, kwestie, które uważają za problematyczne, potrzeby dotyczące wiedzy i uczestnictwo w wymianie międzynarodowej.

Wśród ankietowanych polskich rolników najwięcej zajmowało się produkcją zwierzęcą. Na drugim miejscu byli rolnicy zajmujący się zarówno produkcją zwierzęcą jak i roślinną.

Główna część użytków rolnych zajmują ziemie orne 52 proc., (48,3 proc w UE -28.)

2 proc. ankietowanych rolników prowadziło gospodarstwa ekologiczne (13,8 proc. w UE-28) 

38 proc. ankietowanych rolników miało licencjat lub wyższy stopień naukowy (43,9 proc w UE-28).

Średnia wieku ankietowanych rolników wynosiła 26,5 roku wobec (29,4 roku w UE-28).

Jako przysłowiowe wąskie gardła młodzi polscy rolnicy określili przede wszystkim możliwości zakupu ziemi 40 proc. (60 proc. w UE-28), możliwości dzierżawy 38 proc.(49 proc. w UE- 28), subsydia 17 proc. (38 proc w UE-28) i dostęp do kredytów 18 proc. (37 proc. w UE-28).

Pytani o potrzeby edukacyjne młodzi polscy rolnicy za najważniejsze uznali zdobycie wiedzy technologicznej 45 proc. (67 proc. w UE-28), wiedzy o strategii prowadzenia gospodarstw 42 proc. (62 proc. w UE-28), wiedzy o subsydiach, grantach i kredytach 58 proc. (57 proc. w UE-28), wiedzy o finansowaniu 30 proc. (57 proc. w UE-28) i wiedzy o zarządzaniu 10 proc. (57 proc. w UE-28).

W części dotyczącej opinii na temat wymiany międzynarodowej młodych polskich rolników zapytano ich przede wszystkim o przyczyny utrudnień w korzystaniu z niej.

Za najważniejszą ich przyczynę młodzi polscy rolnicy uznali brak czasu 45 proc. (62 proc. w UE-28), brak zastępstwa w gospodarstwie 40 proc. (42 proc. w UE-28), brak pieniędzy 39 proc. (39 proc. w UE-28) i barierę językowa 39 proc. (37 proc. w UE-28).

Osoby, które skorzystały z wymiany za najistotniejsze uznały związane z tym: wartościowe doświadczenie 62 proc. (80 proc. w UE-28), poprawę umiejętności 61 proc. (62 proc. w UE-28), lepsze wyniki w gospodarstwie 60 proc. (62 proc. w UE-28) i lepsze zdolności zarządzania gospodarstwem 62 proc. (61 proc. w UE-28).