Jak mówi Andrzej Bąk analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., ceny zbóż spadają bardzo powoli.
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w portach na początku tygodnia wynosiły w przypadku pszenicy o zwartości białka 14 proc. - 820-825 zł/t, przy zawartości białka 13 proc. - 815-820 zł/t, a dla 12,5 proc. białka 800-805 zł/t. Ceny te były 10-15 zł/t niższe niż ubiegłym tygodniu.

Na WGT S.A. pszenica konsumpcyjna oferowana była po 780-850 zł/t, a kupujący skłonni byli za nią zapłacić 630-790 zł/t. Sprzedających było nieco więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 595-700 zł/t, a potencjalni kupcy chcieli ją nabyć po 580-680 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających.

Żyto konsumpcyjne zgłoszono do sprzedaży po 525-630 zł/t, a kupujący oferowali za nie 530-550 zł/t. Liczba kupujących i sprzedających była podobna.

Żyto paszowe sprzedający chcieli zbyć po 500-550 zł/t, a kupujący oferowali za nie 570 zł/t. Ofert kupna było mniej niż ofert sprzedaży.

Pszenżyto oferowane było po 530-550 zł/t, a kupujący byli zainteresowani negocjacją cen. Dominowali sprzedający.

Jęczmień konsumpcyjny sprzedawany był po 630-720 zł/t, a kupujący oferowali za niego 600-700 zł/t. Więcej było kupujących niż sprzedających.

Jęczmień paszowy oferowany był po 600-630 zł/t, a kupujący skłonni byli nabyć go po 560 zł/t. Przeważali sprzedający.

Kukurydza zgłoszona była do sprzedaży po 550 - 650 zł/t, nabywcy oferowali za nią 500-555 zł/t. Ofert sprzedaży i kupna było mnie więcej tyle samo.

Według Anny Dziury specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, ceny zbóż spadają od 2 tygodni. Utrzymują się ceny kukurydzy.
Ceny kukurydzy na południu kraju wynosiła 50-510 zł/t, pszenica paszowa kosztowała 590-610 zł/t. Ostatnio nie było zapotrzebowania na pszenica paszową.

Zdaniem Brunona Skalskiego z Giełdy Rolpetrol, można zaobserwować zwiększona podaż zbóż i mniejszy popyt na nie. Pszenica paszowa kosztowała u producenta 615 zł/t, a z dostawą 670 zł/t.

Pszenżyto u producenta kosztowało z dostawą 560 zł/t, a u producenta 530 zł/t.

Podaż kukurydzy zwiększyła się i kosztuje ona u producenta na południu kraju 530-540 zł/t., a z dostawą 580 zł/t.

Ceny żyta spadły, a ceny żyta paszowego loco magazyn wynosiły 490 zł/t, a konsumpcyjnego również loco magazyn 590 zł/t.