Oznacza to wzrost o 4,2 proc. względem roku ubiegłego. Copa-Cogeca zareagowała po tym, jak grupa robocza „Rośliny oleiste i białkowe" oceniła sytuację rynkową. Przewodniczący grupy, Gérard Tubéry z Francji, powiedział - dane wskazują, że produkcja roślin oleistych w UE-27 osiągnęła 30 390,8 mln ton w okresie 2013/14, co stanowi wzrost o 4,2 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Przewiduje się, że produkcja rzepaku w 27 państwach członkowskich UE wzrośnie o 5,1 proc. - do 20 928,2 mln ton. Produkcja słonecznika natomiast spadła o 0,6 proc. - do 8 292,9 mln ton.

- Dobre zbiory w UE zagwarantują w tym roku białko dla europejskiego sektora hodowli - dodał Tubéry.

Podczas posiedzenia grupy doradczej KE Tubéry wskazał priorytety sektora roślin białkowych, w tym badania i innowacje na rzecz dalszego rozwoju sektora. Rośliny białkowe przynoszą wiele korzyści: pomogą ograniczyć uzależnienie od soi pochodzącej z importu, pozwolą zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe oraz pozytywnie wpłyną na środowisko.

Strony zainteresowane podjęły decyzję o współpracy na rzecz opracowania unijnego bilansu białek w ramach światowych wyzwań w zakresie wyżywienia.