W okresie 17 czerwca-15 lipca br. na światowych giełdach dominowały spadki cen surowców rolnych. Po okresie trzymiesięcznych wzrostów notowań na rynkach doszło do dość nagłej zmiany nastrojów i silnej wyprzedaży wcześniej otwartych długich pozycji. Szczególnie widoczne było to na giełdzie w Chicago, gdzie przez ostatni miesiąc kukurydza potaniała o blisko 20 proc., a pszenica prawie o12 proc., wyznaczając nowe wieloletnie minima cenowe. Przyczyną nagłego zwrotu nastrojów na giełdach była pogoda lepsza od wcześniejszych prognoz, szczególnie w newralgicznym okresie dla upraw amerykańskiej kukurydzy i pszenicy.

Na paryskiej giełdzie MATIF przez ostatni miesiąc cena spadła o 4,1 proc., do 173,75 euro/t (767 zł/t). Znacznie więcej potaniała amerykańska kukurydza – aż o 19,5 proc., do 138,68 USD/t (549 zł/t), a 7 lipca osiągnęła najniższe notowanie od października 2014 r. (132,08 USD/t). Na krajowym rynku notowania kukurydzy jako jedyne wzrosły. Według sondy „Farmera” średnia cena w skupie podniosła się w tym okresie o 4,7 proc., do 663 zł/t.

Pszenica notowana na giełdzie w Paryżu przez ostatni miesiąc potaniała o 2,1 proc., do 159,50 euro/t (704 zł/t). Natomiast o 11,7 proc. spadła cena pszenicy na CBOT, do 156,07 USD/t (618 zł/t). W dniu 7 lipca wyznaczyła najniższą cenę w omawianym okresie i była najtańsza od blisko 10 lat (151,38 USD/t)! Średnia cena pszenicy w Polsce (sonda „Farmera”) w skupach przez ostatni miesiąc spadła o 1,3 proc., do 601 zł/t.

Amerykańska soja potaniała o 7,5 proc., do 394,07 USD/t (1560 zł/t). Jednak należy pamiętać, że w ostatnich miesiącach była liderem wzrostów i obecnie nadal jest droższa o 26 proc. w porównaniu z ceną z 1 marca br. (ostatni dołek przed silnymi wzrostami). O 1,6 proc. spadła cena rzepaku na MATIF, do 360,50 euro/t (1591 zł/t). Natomiast kanadyjska canola potaniała o 7,9 proc., do 470,00 CAD/t (1444 zł/t). W Polsce średnia cena rzepaku w skupie spadła o 7,9 proc., do 1548 zł/t.
Zboża

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w raporcie opublikowanym 1 lipca br. podniosła (w stosunku do raportu z 25 maja br.) o 11 mln t prognozę globalnej produkcji zbóż w sezonie 2016/17 – do 2026 mln t. Zapasy końcowe mają wzrosnąć o 8 mln t, do 482 mln t. O kolejne 2 mln t w dół skorygowano szacunki zbiorów zbóż w sezonie 2015/16 – do 2001 mln t. W rekordowym sezonie 2014/15 światowe zbiory zbóż wyniosły 2046 mln t.

Globalne zbiory pszenicy prognozowane są w nadchodzące żniwa na poziomie o 7 mln t wyższym niż przed miesiącem i mają wynieść 729 mln t, podczas gdy w raporcie z 1 kwietnia br. prognozowano 713 mln t (w rekordowym sezonie 2015/16 – 736 mln t). Wzrost produkcji w stosunku do poprzedniego raportu oczekiwany jest w Unii Europejskiej ze 153,6 mln t do 154,6 mln t, w Rosji z 61,0 mln t do 63,0 mln t, na Ukrainie z 21,5 mln t do 23,0 mln t i w USA z 54,3 mln t do 56,3 mln t. Niższe zbiory przewidywane są w Chinach – 126,0 mln t wobec 127,4 mln t przed miesiącem. Światowe zapasy końcowe przewidywane są na poziomie 226 mln t (wzrost o 3 mln t w stosunku do poprzedniego raportu i o 9 mln t wobec szacowanych zapasów na koniec sezonu 2015/16).

Prognozę światowych zbiorów kukurydzy IGC w ostatnim raporcie utrzymała na niezmienionym poziomie 1003 mln t (w sezonie 2015/16 – 969 mln t i 1018 mln w 2014/15). Zapasy końcowe w 2016/17 powinny wynieść 205 mln t (bez zmian wobec poprzedniego raportu i o 1 mln więcej niż w sezonie 2015/16). Zmniejszono przewidywaną produkcję w UE z 63,7 mln t do 63,0 mln t.
Coceral prognozuje produkcję zbóż w Unii Europejskiej w obecnym sezonie na 314,4 mln t – o 1,8 proc. więcej niż w poprzednim sezonie. Największymi producentami zbóż w UE-28 będą Francja 69,84 mln t (22,1 proc.), Niemcy 48,4 mln t (15,4 proc.) i Polska 30,17 mln t (9,6 proc.). Zbiory unijnej pszenicy miękkiej mają wynieść 148 mln t – o 1,5 proc. mniej niż w 2015/16 (w marcu prognozowano 145,2 mln t). W Polsce produkcja pszenicy ma osiągnąć poziom 10,81 mln t (o 0,8 proc. mniej niż przed rokiem). Zmniejszono prognozę zbiorów kukurydzy w Unii z 63,2 mln t w marcu do 62,4 mln t obecnie, jednak zbiory będą wyższe o 6,6 proc. niż w poprzednim sezonie. Z kolei znacznie podwyższono poziom oczekiwanych zbiorów jęczmienia z 58,9 mln t w marcu do 63,2 mln t. Oznacza to wzrost produkcji w stosunku do ub.r. o 3,4 proc.

W raporcie z 12 lipca br. USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszą prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2016/17. Globalna produkcja zbóż ma wynieść 2040,92 mln t 2033,88 mln t (2033,88 prognozowane przed miesiącem i 2025,62 mln t dwa miesiące temu; w sezonie poprzednim produkcja zbóż wyniosła 1982,71 mln t). Zapasy końcowe prognozowane są w wysokości 495,80 mln t (497,49 mln t w poprzednim raporcie i 487,14 mln t w 2015/16).
Światowa produkcja pszenicy prognozowana jest obecnie na rekordowym poziomie 738,51 mln t (730,83 mln t przed miesiącem i 726,99 mln t w majowym raporcie oraz 734,62 mln t w również rekordowym sezonie 2015/16). Wzrost oczekiwanych zbiorów dotyczy Rosji – o 1 mln t, do 65,0 mln t; USA – o 5 mln t, do 61,53 mln t; Argentyny – o 0,5 mln t, do 15,0 mln t; Australii – o 0,5 mln t; do 25,5 mln t; Kanady – o 0,5 mln t, do 29,0 mln t; Ukrainy – o 1 mln t, do 25,0 mln t. Niższe zbiory prognozowane są w Unii Europejskiej – o 1 mln t, spadek do 156,5 mln t. Światowe zapasy końcowe mają wynieść rekordowe 253,7 mln t (257,84 mln t prognozowane przed miesiącem i 244,52 mln t również rekordowe w 2015/16). Światowym liderem eksportu pszenicy ma pozostać – trzeci raz z rzędu – UE z wywozem na poziomie 34,0 mln t (35,5 mln t prognozowane miesiąc wcześniej).
Globalna produkcja kukurydzy w sezonie 2016/17 szacowana jest na 1010,74 mln t (1011,77 mln t w czerwcowym raporcie i 959,79 mln t w 2015/16 – mniej o 6,58 mln t, niż szacowano przed miesiącem, głównie za sprawą mocnej redukcji zbiorów w Brazylii do 70 mln t), a zapasy końcowe – na 208,39 mln t (205,12 mln t przed miesiącem i 206,90 mln t na koniec 2015/16). Prognozowany wzrost produkcji dotyczy USA – z 366,54 mln t, do 369,33 mln t. Niższa produkcja w stosunku do prognoz sprzed miesiąca będzie w Brazylii – spadek z 82,0 mln t do 80,0 mln t; UE-28 – z 64,28 mln t, do 63,83 mln t i w Kanadzie – z 13,75 mln t, do 12,5 mln t.
Oleiste

W raporcie z 1 lipca br. IGC ponownie obniżyła szacunki światowej produkcji soi w sezonie 2015/16 tym razem o 2 mln t, do 312,0 mln t (320 mln t w sezonie 2014/15). Zapasy końcowe mają wynieść 33 mln t (o 1 mln t mniej w stosunku do poprzedniego raportu). Obniżka szacunków produkcji jest wynikiem niesprzyjającej pogody w Ameryce Południowej, głównie w Argentynie. W sezonie 2016/17 światowe zbiory soi mają wynieść 320 mln t (320 mln t prognozowane w poprzednim raporcie). Prognozę zapasów końcowych obniżono o 1 mln t, do 28 mln t.

Według lipcowej prognozy USDA światowa produkcja oleistych w sezonie 2016/17 wyniesie 536,44 mln t (533,87 mln t w poprzednim raporcie i 518,31 mln t w sezonie 2015/16). Zapasy końcowe mają wynieść 76,06 mln t (75,11 mln t prognozowane w czerwcu i 82,61 mln t w 2015/16).
USDA o 0,9 mln t zmniejszyła prognozę światowej produkcji soi w sezonie 2015/16, do 312,36 mln t. Przewidywane zapasy końcowe mają spaść o 0,12 mln t (w stosunku do raportu z czerwca), do 72,17 mln t. W sezonie 2016/17 USDA prognozuje światowe zbiory soi w wysokości 325,95 mln t (323,70 mln t w rapaporcie poprzednim), natomiast zapasy końcowe mają wzrosnąć do 67,1 mln t (66,31 mln t prognozowane przed miesiącem).

Produkcja rzepaku na świecie w sezonie 2016/17 ma wynieść 66,54 mln t (66,15 mln t w prognozie sprzed miesiąca i o 1,64 mln mniej niż w 2015/16). W Unii Europejskiej zbiory mają wynieść 21,2 mln t wobec 21,8 mln t przewidywanych przed miesiącem (22,05 mln t w poprzednim sezonie). W Niemczech produkcja rzepaku ma wynieść 5,2 mln t, we Francji 4,9 mln t, w Polsce 2,5 mln t i w Wielkiej Brytanii 2,1 mln t.

Pszenica: W Paryżu trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy spadkowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) spadkowy. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. W ostatnich czterech tygodniach doszło do zmiany trendu krótkoterminowego ze wzrostowego na spadkowy na giełdzie w Paryżu i w Chicago.
Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. W Paryżu trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. W ostatnim miesiącu na amerykańskiej i europejskiej kukurydzy doszło do zmiany trendów krótkoterminowych na spadkowe.

Oleiste: Rzepak – trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Soja – trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Canola – trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Na wszystkich prezentowanych oleistych w ostatnim miesiącu doszło do zmiany trendów krótkoterminowych na spadkowe.

 

Artykuł ukazał się w sierpniowym numerze miesięcznika "Farmer"